Siódmacy w kampanii wrześniowej

Obsada 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we wrześniu 1939 roku Autor: Przemysław Fedorowicz Wydawca: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim Rok wydania: 2019 rok 200 stron ISBN 978-83-953818-0-5Cena: 30 zł

UdostĘpnij
Mińskie Zeszyty Muzealne – Zeszyt 6 rok 2019

Mińskie Zeszyty Muzealne – Zeszyt 6 – Pod redakcją: Leszek Celej (Redaktor Naczelny), Wiktor Krzysztof Cygan, Janusz Kuligowski, Emil Noiński (członkowie redakcji) Spis treści:Przemysław Fedorowicz 2 Pułk Ułanów Legionów Polskich w Mińsku

UdostĘpnij