Czmoch Stanisław (1899-1940)

Urodził się w 1899 r. w Starogrodzie koło Siennicy. Syn Józefa i Katarzyny. W czasie I wojny światowej w Polskiej Organizacji Wojskowej. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Po wojnie

UdostĘpnij
Czyjak Jan (1913-1940)

Urodził się 8 czerwca 1913 r. w Mińsku Mazowieckim. Syn Tomasza i Ludwiki. Od 1937 r. w stopniu posterunkowego w Policji Państwowej. W 1939 r. służył na posterunku w Andrzejewie

UdostĘpnij
Czyżewski Antoni (1889-1940)

Urodził się 31 grudnia 1889 r. w Ładzyniu. Syn Piotra i Łucji. Od 1919 r. w Policji Państwowej. W 1939 r. w stopniu przodownika pełnił służbę w komendzie powiatowej w

UdostĘpnij
Drewski Wacław (1888-1940)

Urodził się 16 czerwca 1888 r. w Grabowie nad Pilicą. Syn Szymona i Józefy. W czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej i formacjach polskich na wschodzie. Po 1918 r.

UdostĘpnij
Dybowski Feliks Czesław (1908-1940)

Urodził się 12 lutego 1908 r. w Warszawie. Syn Mateusza i Heleny. W stopniu posterunkowego w Policji Państwowej. Początkowo służył na terenie województwa lwowskiego, skąd w 1936 r. przeniesiono go

UdostĘpnij
Felicki Stanisław (1892-1940)

Urodził się 7 kwietnia 1892 r. w Koźminku pow. Kalisz. Syn Stanisława, ziemianina, i Marceli z Kujawskich. Początkowo uczył się w domu, następnie w gimnazjum w Warszawie, po którego ukończeniu

UdostĘpnij
Fuksiewicz Michał (1890-1940)

Urodził się 14 lipca 1890 r. w Borkowicach. Syn Józefa i Stefanii z Płużańskich. Ukończył szkołę handlową w Radomiu (1909 r.), absolwent Politechniki Lwowskiej (1914 r.). W czasie I wojny

UdostĘpnij
Grabarczyk Kazimierz (1906-1940)

Urodził się 27 sierpnia 1906 r. w Mińsku Mazowieckim. Syn Pawła i Leokadii. Ukończył Państwową Szkołę Handlową w Warszawie (1925 r.). Odbył służbę wojskową w Baonie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty

UdostĘpnij
Grabowski Tadeusz (1886-1940)

Urodził się 17 maja 1886 r. w Nowej Wsi (obecnie część Krakowa). Syn Władysława i Julii z Wrońskich. Ukończył Wyższą Szkołę Przemysłową w Krakowie oraz Wydział Architektoniczny Politechniki Lwowskiej, uzyskując

UdostĘpnij
Grocholski Władysław Maria (1915-1940)

Urodził się 18 kwietnia 1915 r. w Pietniczanach na Podolu. Syn Zdzisława i Marii z Sołtanów. Ukończył gimnazjum w Warszawie (1934 r.). Wstąpił wówczas do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.

UdostĘpnij
Grodzicki Artur Stanisław (1889-1940)

Urodził się 18 grudnia 1889 r. w Wólce koło Nowego Miasta. Syn Stanisława i Stanisławy z Zalewskich. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. W 1920 r. jako dowódca szwadronu 7

UdostĘpnij
Hopensztadt Szymon  (1899-1940)

Urodził się 20 września 1899 r. w Łosicach. Syn Eljasza i Tauby z Minców. Ukończył gimnazjum Kowalskiego w Warszawie (1917 r.). Następnie studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim i w 1924

UdostĘpnij
Janiszewski Tomasz Władysław (1895-1940)

Urodził się 25 grudnia 1895 r. w Kałuszynie. Syn Szymona i Wiktorii z Noińskich. W 1915 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Siennicy. Następnie pracował zawodowo jako nauczyciel szkół powszechnych na

UdostĘpnij
Jarzębski Aleksander (1900-1940)

Urodził się 8 grudnia 1900 r. w Cegłowie. Syn Stanisława i Klementyny z Kuryłków. Brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 r. W niepodległej Polsce w Policji Państwowej. Przez

UdostĘpnij
Jaworski Romuald (1897-1940)

Urodził się 25 stycznia 1897 r. w Różanie pow. Maków Mazowiecki. Syn Stanisława i Walentyny z Nowickich. W czasie I wojny światowej w formacjach polskich na wschodzie. Po 1918 r.

UdostĘpnij
Kapuśniak Franciszek (1910-1940)

Urodził się 10 lipca 1910 r. w Dobrakowie pow. Olkusz. Syn Jakuba i Agaty z Witkaniczów.  Ukończył seminarium nauczycielskie w Siennicy. Następnie odbył służbę wojskową w Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty

UdostĘpnij
Kasperski Stanisław (1883-1940)

Urodził się 14 kwietnia 1883 r. w Warszawie. Syn Jana, felczera, i Anieli z Szulców. Kształcił się w Warszawie. Uczestnik strajku szkolnego (1905 r.), w związku z czym został relegowany

UdostĘpnij
Kawka Józef Jan (1910-1940)

Urodził się 8 lutego 1910 r. w Dzielniku koło Siennicy. Syn Andrzeja i Franciszki z Sontorków. Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Siennicy, a następnie (w latach 1930-1932) w Państwowym

UdostĘpnij
Kazimierski Leon (1909-1940)

Urodził się 25 lipca 1909 r. w kolonii Starogród koło Siennicy. Syn Bolesława i Zofii z Sobkowiczów. Ukończył Wydział Drogowo-Budowlany Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Warszawie (1930 r.).  Ukończył

UdostĘpnij
Król Stanisław (1900-1940)

Urodził się w 1900 r. Syn Michała. W niepodległej Polsce w Policji Państwowej. W stopniu posterunkowego służył w Warszawie. Później mieszkał w Mińsku Mazowieckim. Po kampanii 1939 r. znalazł się

UdostĘpnij