Swirtun Alfred (1895-1940)

Urodził się 29 sierpnia 1895 r. w Ufie. Syn Lucjana.  Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Zweryfikowany jako por. rez. kaw. ze starszeństwem z 1 stycznia 1921 r., został zatrzymany

UdostĘpnij
Szpinko Wacław (1897-1940)

Urodził się 12 kwietnia 1897 r. w Dereczynie na Ukrainie. Syn Stanisława i Józefy z Piotrowskich. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Od 1919 r. brał udział w walkach z

UdostĘpnij
Szydłowski Mirosław (1896-1940)

Urodził się 2 września 1896 r. we Lwowie. Syn Wenantego i Julii z Zembrowskich. Ukończył gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, po czym przez rok studiował w Akademii Rolniczej w

UdostĘpnij
Ściślewski Kazimierz (1905-1940) 

Urodził się 13 lutego 1905 r. w Dąbrowicach pow. Kutno. Syn Marcelego i Feliksy z Zarębów. Po śmierci rodziców pracował zarobkowo i jednocześnie (od 1 września 1923 r.) kształcił się

UdostĘpnij
Ślaski Jan (1895-1940)

Urodził się 7 grudnia 1895 r. w majątku Trzebcz Szlachecki pow. Chełmno. Syn Ludwika i Marii ze Świackich. Ukończył gimnazjum realne w Bydgoszczy (1914 r.). W czasie I wojny światowej

UdostĘpnij
Świderski Stanisław (1894-1940)

Urodził się 11 listopada 1894 r. w Tarnowie. Syn Stanisława. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. W 1920 r. dowodził plutonem 3 pułku strzelców konnych, a następnie został oficerem 5

UdostĘpnij
Targowski Mieczysław Józef (1891-1940)

Urodził się 1 stycznia 1891 r. w Tokarni pow. Myślenice. Syn Józefa Bolesław i Zofii ze Skowrońskich. Ukończył Szkołę Powszechną im. św. Jana Kantego i Gimnazjum Klasyczne im. Jana III

UdostĘpnij
Terpiłowski Marian (1905-1940)

Urodził się 11 maja 1905 r. w Jakubowie. Syn Adolfa i Wandy z Kalinowskich. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty (1929). Z dniem 1 stycznia 1932 r. mianowany ppor. rez. piech.

UdostĘpnij
Tomasik Kazimierz Wyszosław (1897-1940)

Urodził się 27 maja 1897 r. w Warszawie. Syn Michała i Anieli z Parasiewiczów. W czasie I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich ps. „Łada”. Służył w 2 pułku ułanów

UdostĘpnij
Trębicki Henryk (1898-1940)

Urodził się 19 stycznia 1898 r. w Warszawie. Syn Wiktora i Antoniny Joanny z Kazimierowskich (Kaźmierowskich). Ukończył siedmioklasową szkołę realną w Warszawie i w 1917 r. uzyskał maturę. W czasie

UdostĘpnij
Trojanowski Władysław (1904-1940)

Urodził się 9 października 1904 r. w Lubominie Dużym koło Mrozów. Syn Ignacego i Tekli z Jagodzińskich. Ukończył czteroklasową szkołę powszechną w Guzowie, po czym kształcił się w Państwowym Seminarium

UdostĘpnij
Walczak Paweł (1895-1940)

Urodził się 31 grudnia 1895 r. w Bełżcach. Syn Michała i Józefiny z Toruniów. Od 1913 r. kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Siennicy koło Mińska Mazowieckiego. Latem 1915 r.

UdostĘpnij
Wawrzyniak Hipolit Aleksander (1897-1940)

Urodził się 18 września 1897 r. w Podotwocku (obecnie Karczew). Syn Piotra i Karoliny z Rogalskich. W 1916 r. ukończył Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, po czym podjął studia

UdostĘpnij
Wąsowski Walenty (1890-1940)

Urodził się 14 lutego 1890 r. w Jędrzejowie Nowym. Syn Szymona i Marii. Od 10 grudnia 1919 r. w Policji Państwowej. Służył w Warszawie, uzyskując stopień st. przodownika. W 1939

UdostĘpnij
Weitzkorn Józef Szczepan (1890-1940)

Urodził się 30 lipca 1890 r. w Tarnopolu. Syn Ignacego i Cecylii z Turków. Studiował weterynarię w Akademii Weterynaryjnej we Lwowie i tam w 1914 r. uzyskał dyplom lekarski. W

UdostĘpnij
Wędrowski Tadeusz Stanisław (1898-1940)

Urodził się 22 kwietnia 1898 r. w Warszawie. Syn Wacława, przedsiębiorcy budowlanego, i Marii z Nowakowskich. Kształcił się w Gimnazjum im. gen. Pawła Chrzanowskiego (potem: Jana Zamoyskiego) w rodzinnym mieście

UdostĘpnij
Włodarczyk Karol (1903-1940)

Urodził się 10 stycznia 1903 r. w Siodle. Syn Wojciecha i Małgorzaty ze Słodowników. W niepodległej Polsce w Policji Państwowej. W 1939 r. pełnił służbę na posterunku w Berezie Kartuskiej.

UdostĘpnij
Włodarski Mieczysław Franciszek (1896-1940)

Urodził się 3 grudnia 1896 r. w Worowie pow. Grójec. Syn Jana, rolnika, i Antoniny z Sikorskich. Od 1908 r. kształcił się w warszawskich gimnazjach: II państwowym, potem prywatnym im.

UdostĘpnij
Załęski Piotr (1899-1940)

Urodził się 28 marca 1899 r. w Krzynowłodze Małej. Syn Stanisława i Kamilli ze Szczepańskich.  W czasie I wojny światowej w Polskiej Organizacji Wojskowej ps. „Wicherski”. W niepodległej Polsce od

UdostĘpnij
Zawadzki Teofil (1899-1940)

Urodził się 18 lutego 1899 r. we wsi Dźwiniacz pow. Zaleszczyki. Syn Jędrzeja i Ireny z Kostynników. W czasie I wojny światowej od 21 kwietnia 1915 r. w Legionach Polskich.

UdostĘpnij