Wojewoda jak wiadomo, to ten co wojów wodził. Już nie wodzi, ale nadal dba o bezpieczeństwo. Wojów zastąpiła nowoczesna armia. Ilu żołnierzy nie marzyło w dzieciństwie o byciu rycerzem? Ze znajomości tradycji rodzi się patriotyzm. Zapraszam na wystawę Jacek Kozłowski, wojewoda.

UdostĘpnij