Mentrak Bolesław (1900-1940)

Urodził się 23 sierpnia 1900 r. w Radachówce koło Kołbieli. Syn Władysława i Jadwigi. Ukończył Szkołę Przemysłowo-Techniczną w Warszawie (1918). Po 1918 r. w Wojsku Polskim. W latach 1920-1921 w

UdostĘpnij
Mućko Jan (1892-1940)

Urodził się 27 stycznia 1892 r. w Wilnie. Syn Walentego i Marii z Millerów. W 1909 r. ukończył II gimnazjum w Wilnie. Studiował farmację na uniwersytecie w Kijowie i tam

UdostĘpnij
Niedek Franciszek (1901-1940)

Urodził się 23 listopada 1901 r. w Strachominie koło Latowicza. Syn Piotra i Weroniki z Pielsów. Ukończył Politechnikę Warszawską (1928 r.), uzyskując dyplom inżyniera geodety. W1929 r. był elewem w

UdostĘpnij
Olbrysz Feliks (1891-1940)

Urodził się 14 maja 1891 r. w Kosewie. Syn Jana, rolnika, i Agnieszki z Sołtysiaków. Brał udział w strajku szkolnym (1905 r.). Ukończył seminarium nauczycielskie w Siennicy, po czym od

UdostĘpnij
Oleksiak Roman (1897-1940)

Urodził się 30 lipca 1897 r. w Miłosnej (obecnie część Sulejówka). Syn Jana i Pauliny. W niepodległej Polsce w Policji Państwowej. Uzyskał stopień st. posterunkowego. Służył na posterunku w Niżniowie

UdostĘpnij
Ośko Marian (1900-1940)

Urodził się 16 lipca 1900 r. w Warszawie. Syn Antoniego i Katarzyny z Wojciechowskich.. W czasie I wojny światowej w Polskiej Organizacji Wojskowej ps. „Odwet”. Służył w obwodzie mińskim Ukończył

UdostĘpnij
Paszko Ryszard (1878-1940)

Urodził się 1 czerwca 1878 r. w Stokach koło Bełchatowa. Syn Adolfa Gustawa, nauczyciela, i Karoliny z Koebernichów. Ukończył gimnazjum klasyczne w Łodzi (1895 r.) oraz fakultet teologiczny na uniwersytecie

UdostĘpnij
Peche Henryk (1892-1940)

Urodził się 18 stycznia 1892 r. w Piotrkowie. Syn Karola, urzędnika. Uczył się w gimnazjum w Piotrkowie. W 1905 r. uczestniczył w strajku szkolnym. Po uzyskaniu matury od 1912 r.

UdostĘpnij
Perro Kazimierz (1893-1940)

Urodził się 25 lutego 1893 r. w Miedwiedowcach w Rosji. Syn Bolesława i Marii z Romanowskich. Ukończył gimnazjum w Kijowie. W czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej. Ukończył Szkołę

UdostĘpnij
Płonka Władysław (1895-1940)

Urodził się 31 stycznia 1895 r. w Jodłowniku pow. Limanowa. Syn Wojciecha i Anny z Drożdżów. Ukończył szkołę powszechną w Szczyrzycu koło Limanowej, W latach 1908-1914 kształcił się w II

UdostĘpnij
Przepałkowski Zygmunt (1893-194

Urodził się 17 kwietnia 1893 r. w Kozienicach. Syn Stanisława, inżyniera, i Marii ze Świętalskich. Uczył się w szkole w Radomiu, a następnie w Szkole Mechaniczno-Technicznej Hipolita Wawelberga i Stanisława

UdostĘpnij
Rajewski Franciszek (1905-1940)

Urodził się 6 października 1905 r. we wsi Goździk (obecnie część Mińska Mazowieckiego). Syn Franciszka i Marianny z Konopskich. Od 1 września 1921 r. uczył się w Gimnazjum Męskim Towarzystwa

UdostĘpnij
Rejski Witold (1889-1940)

Urodził się 11 lipca 1889 r. w m. Vilimov na terenie Czech. Syn Czesława i Tekli z Grabowskich.  Od 1909 r. służył w armii austro-węgierskiej. Ukończył Akademię Wojskową w Neustadt.

UdostĘpnij
Ręczajski Wacław (1890-1940)

Urodził się 14 sierpnia 1890 r. w Chrościcach pow. Mińsk Mazowiecki. Syn Józefa i Marianny z Szymońskich. Ukończył studia medyczne, uzyskując dyplom lekarski na uniwersytecie w Kazaniu (1917 r.). Specjalizował

UdostĘpnij
Rodkiewicz Bolesław Konrad (1889-1940)

Urodził się 2 kwietnia 1889 r. w Siennicy pow. Mińsk Mazowiecki. Syn Stanisława i Teofili z Czubowiczów. Uczestnik strajku szkolnego (1905 r.). Ukończył gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie, po

UdostĘpnij
Rokicki Stanisław (1910-1940)

Urodził się 12 września 1910 r. w Karolinie koło Mińska Mazowieckiego. Syn Franciszka i Ewy z Płochockich. Od 1934 r. w Policji Państwowej. W stopniu posterunkowego służył na terenie województwa

UdostĘpnij
Rozbicki Aleksander (1899-1940)

Urodził się 7 marca 1899 r. w Ładzyniu koło Mińska Mazowieckiego. Syn Wawrzyńca i Ewy ze Gryzów. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Od 3 lipca 1919 r. w 1

UdostĘpnij
Rudziński Stanisław Jerzy (1895-1940)

Urodził się 25 kwietnia 1895 r. w Wąchocku. Syn Witolda i Florentyny z Kolbiczów. Do 1905 r. wychowywał  się w domu rodzinnym, a po śmierci ojca w majątku krewnych koło

UdostĘpnij
Sikora Aleksander (1906-1940)

Urodził się 30 lipca 1906 r. w Transborze koło Latowicza. Syn Leona, rolnika, i Antoniny z Jarzębskich. W latach 1920-1927 uczył się w Gimnazjum Męskim w Mińsku Mazowieckim, w którym

UdostĘpnij
Siwik Franciszek (1912-1940)

Urodził się 16 kwietnia 1912 r. w Nowym Zalesiu koło Siennicy. Syn Jana i Józefy z Kuchtów. Od 1927 r. kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Siennicy. Tam

UdostĘpnij