Lata 1918-1921

Lata 1918-1921 – okres tworzenia się Pułku na Lubelszczyźnie w 1918 roku, udział w wojnie z Ukraińcami oraz działania Pułku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zwiedzający mogą tu poznać trudne początki jednostki, zróżnicowane umundurowanie i uzbrojenie kawalerii a także obejrzeć

UdostĘpnij
Gabinet dowódcy pułku z okresu pokojowego 1921-1939

Odtworzony gabinet dowódcy pułku z okresu pokojowego 1921-1939. Znajdziemy tu meble i wyposażenie z epoki, oryginalną kasę pancerną z mińskich koszar oraz najważniejszy przedmiot w Pułku – sztandar. W tej sali umieszczono portrety patrona jednostki – gen. Kazimierza Sosnkowskiego

UdostĘpnij
1921-1939 – dwudziestolecie międzywojenne

Okres pokojowy 1921-1939 – Są tu prezentowane eksponaty z czasu stacjonowania Pułku w Mińsku Mazowieckim. Wiele przedmiotów podstawowego wyposażenia kawalerii, szable, mundury, czapki, odznaki i dokumenty, jak również unikalne grawerowane pamiątki i trofea sportowe podoficerów i oficerów,

UdostĘpnij
Kampania wrześniowa 1939

Kampania wrześniowa 1939 – Poznajemy tu działania 7. Pułku Ułanów we wrześniu i w pierwszych dniach października 1939 roku, najważniejsze bitwy stoczone z Niemcami, Sowietami i bojówkami ukraińskimi oraz tragiczną historię dowódcy pułku i rozbicia jednostki. W tej sali prezentowane

UdostĘpnij
Okres okupacji i odtworzenia Pułku we Włoszech

Okres okupacji i odtworzenie Pułku we Włoszech – W sali piątej prezentowane są ostatnie lata istnienia 7. Pułku Ułanów. Eksponowane są tutaj pamiątki, dokumenty oraz broń z czasów działalności konspiracyjnego Pułku AK „Jeleń”, w tym z powstania warszawskiego, oraz elementy

UdostĘpnij
Sala pamięci 2 BOT

Sala pamięci 2 BOT – Ekspozycja pamiątek po 2 Mińskomazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. gen. Franciszka Kleeberga, stacjonującej w Mińsku Mazowieckim od 1995 do 2005 roku. Umundurowanie oraz wyposażenie tej jednostki oraz puchary i trofea sportowe, a także wspomnienie początków

UdostĘpnij