Rodkiewicz Bolesław Konrad (1889-1940)

Urodził się 2 kwietnia 1889 r. w Siennicy pow. Mińsk Mazowiecki. Syn Stanisława i Teofili z Czubowiczów. Uczestnik strajku szkolnego (1905 r.). Ukończył gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie, po

UdostĘpnij
Rokicki Stanisław (1910-1940)

Urodził się 12 września 1910 r. w Karolinie koło Mińska Mazowieckiego. Syn Franciszka i Ewy z Płochockich. Od 1934 r. w Policji Państwowej. W stopniu posterunkowego służył na terenie województwa

UdostĘpnij
Rozbicki Aleksander (1899-1940)

Urodził się 7 marca 1899 r. w Ładzyniu koło Mińska Mazowieckiego. Syn Wawrzyńca i Ewy ze Gryzów. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Od 3 lipca 1919 r. w 1

UdostĘpnij
Rudziński Stanisław Jerzy (1895-1940)

Urodził się 25 kwietnia 1895 r. w Wąchocku. Syn Witolda i Florentyny z Kolbiczów. Do 1905 r. wychowywał  się w domu rodzinnym, a po śmierci ojca w majątku krewnych koło

UdostĘpnij
Sikora Aleksander (1906-1940)

Urodził się 30 lipca 1906 r. w Transborze koło Latowicza. Syn Leona, rolnika, i Antoniny z Jarzębskich. W latach 1920-1927 uczył się w Gimnazjum Męskim w Mińsku Mazowieckim, w którym

UdostĘpnij
Siwik Franciszek (1912-1940)

Urodził się 16 kwietnia 1912 r. w Nowym Zalesiu koło Siennicy. Syn Jana i Józefy z Kuchtów. Od 1927 r. kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Siennicy. Tam

UdostĘpnij
Skupnik Franciszek (1894-1940)

Urodził się 1 kwietnia 1894 r. w Lutyni Polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Syn Karola i Joanny z Woźniców. Należał do Stałej Drużyny „Sokoła” w rodzinnej miejscowości. W czasie I wojny

UdostĘpnij
Sławiński Michał (1890-1940)

Urodził się 6 kwietnia 1890 r. w Mińsku Litewskim. Syn Aleksandra i Tekli z Dzinkowiczów. W 1903 r. ukończył Szkołę Realną w rodzinnym mieście, po czym studiował na Wydziale Architektury

UdostĘpnij
Smólski Lech Wacław (1897-1940)

Urodził się 15 lipca 1897 r. w Osięcinach. Syn Józefa, lekarza wojskowego, i Joanny ze Szczepkowskich. Kształcił się w szkole realnej Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, w której w 1914 r.

UdostĘpnij
Sobolewski Feliks (1899-1940)

Urodził się 18 maja 1899 r. w Pułtusku. Syn Feliksa i Marianny z Wiesiołków. Od 1922 r. w stopniu posterunkowego w Policji Państwowej. W 1925 r. pełnił służbę w powiecie

UdostĘpnij
Spitzbarth Artur Jerzy (1891-1940)

Urodził się 21 sierpnia 1891 r. w Warszawie. Syn ArturaOttona, inżyniera architekta, i Aleksandry z Borkowskich. Ukończył szkołę realną Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie (1911 r.), po czym studiował na Wydziale

UdostĘpnij
Starosta Piotr (1900-1940)

Urodził się 2 sierpnia 1900 r. w Kołbieli koło Mińska Mazowieckiego. Syn Stanisława i Marianny. Mieszkał w Pińsku. Po kampanii 1939 r. znalazł się na terenie okupacji sowieckiej. Aresztowany w

UdostĘpnij
Stępień Stefan (1903-1940)

Urodził się 18 sierpnia 1903 r. w Porębach Starych koło Dobrego. Syn Józefa i Rozalii z Kowalczyków. Od 26 września 1932 r. w Policji Państwowej. Od 1 czerwca 1933 r.

UdostĘpnij
Swirtun Alfred (1895-1940)

Urodził się 29 sierpnia 1895 r. w Ufie. Syn Lucjana.  Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Zweryfikowany jako por. rez. kaw. ze starszeństwem z 1 stycznia 1921 r., został zatrzymany

UdostĘpnij
Szpinko Wacław (1897-1940)

Urodził się 12 kwietnia 1897 r. w Dereczynie na Ukrainie. Syn Stanisława i Józefy z Piotrowskich. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Od 1919 r. brał udział w walkach z

UdostĘpnij
Szydłowski Mirosław (1896-1940)

Urodził się 2 września 1896 r. we Lwowie. Syn Wenantego i Julii z Zembrowskich. Ukończył gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, po czym przez rok studiował w Akademii Rolniczej w

UdostĘpnij
Ściślewski Kazimierz (1905-1940) 

Urodził się 13 lutego 1905 r. w Dąbrowicach pow. Kutno. Syn Marcelego i Feliksy z Zarębów. Po śmierci rodziców pracował zarobkowo i jednocześnie (od 1 września 1923 r.) kształcił się

UdostĘpnij
Ślaski Jan (1895-1940)

Urodził się 7 grudnia 1895 r. w majątku Trzebcz Szlachecki pow. Chełmno. Syn Ludwika i Marii ze Świackich. Ukończył gimnazjum realne w Bydgoszczy (1914 r.). W czasie I wojny światowej

UdostĘpnij
Świderski Stanisław (1894-1940)

Urodził się 11 listopada 1894 r. w Tarnowie. Syn Stanisława. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. W 1920 r. dowodził plutonem 3 pułku strzelców konnych, a następnie został oficerem 5

UdostĘpnij
Targowski Mieczysław Józef (1891-1940)

Urodził się 1 stycznia 1891 r. w Tokarni pow. Myślenice. Syn Józefa Bolesław i Zofii ze Skowrońskich. Ukończył Szkołę Powszechną im. św. Jana Kantego i Gimnazjum Klasyczne im. Jana III

UdostĘpnij