Peche Henryk (1892-1940)

Urodził się 18 stycznia 1892 r. w Piotrkowie. Syn Karola, urzędnika. Uczył się w gimnazjum w Piotrkowie. W 1905 r. uczestniczył w strajku szkolnym. Po uzyskaniu matury od 1912 r.

UdostĘpnij
Perro Kazimierz (1893-1940)

Urodził się 25 lutego 1893 r. w Miedwiedowcach w Rosji. Syn Bolesława i Marii z Romanowskich. Ukończył gimnazjum w Kijowie. W czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej. Ukończył Szkołę

UdostĘpnij
Płonka Władysław (1895-1940)

Urodził się 31 stycznia 1895 r. w Jodłowniku pow. Limanowa. Syn Wojciecha i Anny z Drożdżów. Ukończył szkołę powszechną w Szczyrzycu koło Limanowej, W latach 1908-1914 kształcił się w II

UdostĘpnij
Przepałkowski Zygmunt (1893-194

Urodził się 17 kwietnia 1893 r. w Kozienicach. Syn Stanisława, inżyniera, i Marii ze Świętalskich. Uczył się w szkole w Radomiu, a następnie w Szkole Mechaniczno-Technicznej Hipolita Wawelberga i Stanisława

UdostĘpnij
Rajewski Franciszek (1905-1940)

Urodził się 6 października 1905 r. we wsi Goździk (obecnie część Mińska Mazowieckiego). Syn Franciszka i Marianny z Konopskich. Od 1 września 1921 r. uczył się w Gimnazjum Męskim Towarzystwa

UdostĘpnij
Rejski Witold (1889-1940)

Urodził się 11 lipca 1889 r. w m. Vilimov na terenie Czech. Syn Czesława i Tekli z Grabowskich.  Od 1909 r. służył w armii austro-węgierskiej. Ukończył Akademię Wojskową w Neustadt.

UdostĘpnij
Ręczajski Wacław (1890-1940)

Urodził się 14 sierpnia 1890 r. w Chrościcach pow. Mińsk Mazowiecki. Syn Józefa i Marianny z Szymońskich. Ukończył studia medyczne, uzyskując dyplom lekarski na uniwersytecie w Kazaniu (1917 r.). Specjalizował

UdostĘpnij
Rodkiewicz Bolesław Konrad (1889-1940)

Urodził się 2 kwietnia 1889 r. w Siennicy pow. Mińsk Mazowiecki. Syn Stanisława i Teofili z Czubowiczów. Uczestnik strajku szkolnego (1905 r.). Ukończył gimnazjum gen. Pawła Chrzanowskiego w Warszawie, po

UdostĘpnij
Rokicki Stanisław (1910-1940)

Urodził się 12 września 1910 r. w Karolinie koło Mińska Mazowieckiego. Syn Franciszka i Ewy z Płochockich. Od 1934 r. w Policji Państwowej. W stopniu posterunkowego służył na terenie województwa

UdostĘpnij
Rozbicki Aleksander (1899-1940)

Urodził się 7 marca 1899 r. w Ładzyniu koło Mińska Mazowieckiego. Syn Wawrzyńca i Ewy ze Gryzów. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Od 3 lipca 1919 r. w 1

UdostĘpnij
Rudziński Stanisław Jerzy (1895-1940)

Urodził się 25 kwietnia 1895 r. w Wąchocku. Syn Witolda i Florentyny z Kolbiczów. Do 1905 r. wychowywał  się w domu rodzinnym, a po śmierci ojca w majątku krewnych koło

UdostĘpnij
Sikora Aleksander (1906-1940)

Urodził się 30 lipca 1906 r. w Transborze koło Latowicza. Syn Leona, rolnika, i Antoniny z Jarzębskich. W latach 1920-1927 uczył się w Gimnazjum Męskim w Mińsku Mazowieckim, w którym

UdostĘpnij
Siwik Franciszek (1912-1940)

Urodził się 16 kwietnia 1912 r. w Nowym Zalesiu koło Siennicy. Syn Jana i Józefy z Kuchtów. Od 1927 r. kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Siennicy. Tam

UdostĘpnij
Skupnik Franciszek (1894-1940)

Urodził się 1 kwietnia 1894 r. w Lutyni Polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Syn Karola i Joanny z Woźniców. Należał do Stałej Drużyny „Sokoła” w rodzinnej miejscowości. W czasie I wojny

UdostĘpnij
Sławiński Michał (1890-1940)

Urodził się 6 kwietnia 1890 r. w Mińsku Litewskim. Syn Aleksandra i Tekli z Dzinkowiczów. W 1903 r. ukończył Szkołę Realną w rodzinnym mieście, po czym studiował na Wydziale Architektury

UdostĘpnij
Smólski Lech Wacław (1897-1940)

Urodził się 15 lipca 1897 r. w Osięcinach. Syn Józefa, lekarza wojskowego, i Joanny ze Szczepkowskich. Kształcił się w szkole realnej Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, w której w 1914 r.

UdostĘpnij
Sobolewski Feliks (1899-1940)

Urodził się 18 maja 1899 r. w Pułtusku. Syn Feliksa i Marianny z Wiesiołków. Od 1922 r. w stopniu posterunkowego w Policji Państwowej. W 1925 r. pełnił służbę w powiecie

UdostĘpnij
Spitzbarth Artur Jerzy (1891-1940)

Urodził się 21 sierpnia 1891 r. w Warszawie. Syn ArturaOttona, inżyniera architekta, i Aleksandry z Borkowskich. Ukończył szkołę realną Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie (1911 r.), po czym studiował na Wydziale

UdostĘpnij
Starosta Piotr (1900-1940)

Urodził się 2 sierpnia 1900 r. w Kołbieli koło Mińska Mazowieckiego. Syn Stanisława i Marianny. Mieszkał w Pińsku. Po kampanii 1939 r. znalazł się na terenie okupacji sowieckiej. Aresztowany w

UdostĘpnij
Stępień Stefan (1903-1940)

Urodził się 18 sierpnia 1903 r. w Porębach Starych koło Dobrego. Syn Józefa i Rozalii z Kowalczyków. Od 26 września 1932 r. w Policji Państwowej. Od 1 czerwca 1933 r.

UdostĘpnij