Aksman Marian Dominik Daniel (1905-1940)

Urodził się 2 sierpnia 1905 r. w Jakubowie. Syn Michała i Anny. Od 1 grudnia 1925 r. pracował jako urzędnik. Od 6 czerwca 1931 r. służył w Policji Państwowej. Do

UdostĘpnij
Bakuła Stanisław (1912-1940)

Urodził się 2 stycznia 1912 r. w Chrośli pow. Mińsk Mazowiecki. Syn Franciszka, rolnika, i Rozalii z Falińskich. Ukończył szkołę powszechną w Wiśniewie oraz w 1932 r. Państwowe Seminarium Nauczycielskie

UdostĘpnij
Baraniecki Zdzisław Feliks (1895-1940)

Urodził się 30 maja 1895 r. w Kołbieli koło Mińska Mazowieckiego. Syn Zdzisława i Wandy z Rydykowskich. Podczas I wojny światowej w Legionach Polskich. Służył w 5 pułku piechoty LP

UdostĘpnij
Baranowicz Edward (1885-1940)

Urodził się 31 maja 1885 r. w majątku Dorohowo na Nowogródczyźnie. Syn Fabiana, ziemianina, i Anny z Pruszewskich. Jako uczeń gimnazjum uczestniczył w strajku szkolnym (1905 r.). Maturę uzyskał w

UdostĘpnij
Bereza Władysław Feliks (1893-1940)

Urodził się 30 maja 1893 r. w Łomży. Syn Aleksandra i Felicji z Łubów. W czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej (7 pułk ułanów), uzyskując stopień ppor. kaw.

UdostĘpnij
Berg Leopold (1894-1940)

Urodził się 23 lipca 1894 r. m. Falkenstein pow. Lwów. Syn Jana i Katarzyny z Endersów. Ukończył szkołę powszechną w rodzinnej miejscowości, po czym kształcił się w szkole średniej we

UdostĘpnij
Bojarski Eugeniusz Stefan (1896-1940)

Urodził się 2 grudnia 1896 r. w Warszawie. Syn Ludwika i Władysławy ze Skowrońskich. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. W 1920 r. służył w Szpitalu Mokotowskim. Zweryfikowany jako por.

UdostĘpnij
Brewczyński Stanisław (1895-1940)

Urodził się 15 kwietnia 1895 r. w Mińsku Mazowieckim. Syn Władysława i Józefy z Sitkowskich. Ukończył pięć oddziałów szkoły ludowej i trzy oddziały Szkoły Rzemieślniczej Markowskiego w Warszawie. W czasie

UdostĘpnij
Cendro Wincenty Witold (1895-1940)

Urodził się 5 kwietnia 1895 r. w Karczówce (obecnie część Kielc). Syn Franciszka i Anny z Dąbrowskich. Uczęszczał do Szkoły Handlowej w Kielcach skąd został relegowany za udział w strajku

UdostĘpnij
Czmoch Stanisław (1899-1940)

Urodził się w 1899 r. w Starogrodzie koło Siennicy. Syn Józefa i Katarzyny. W czasie I wojny światowej w Polskiej Organizacji Wojskowej. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. Po wojnie

UdostĘpnij
Czyjak Jan (1913-1940)

Urodził się 8 czerwca 1913 r. w Mińsku Mazowieckim. Syn Tomasza i Ludwiki. Od 1937 r. w stopniu posterunkowego w Policji Państwowej. W 1939 r. służył na posterunku w Andrzejewie

UdostĘpnij
Czyżewski Antoni (1889-1940)

Urodził się 31 grudnia 1889 r. w Ładzyniu. Syn Piotra i Łucji. Od 1919 r. w Policji Państwowej. W 1939 r. w stopniu przodownika pełnił służbę w komendzie powiatowej w

UdostĘpnij
Drewski Wacław (1888-1940)

Urodził się 16 czerwca 1888 r. w Grabowie nad Pilicą. Syn Szymona i Józefy. W czasie I wojny światowej w armii rosyjskiej i formacjach polskich na wschodzie. Po 1918 r.

UdostĘpnij
Dybowski Feliks Czesław (1908-1940)

Urodził się 12 lutego 1908 r. w Warszawie. Syn Mateusza i Heleny. W stopniu posterunkowego w Policji Państwowej. Początkowo służył na terenie województwa lwowskiego, skąd w 1936 r. przeniesiono go

UdostĘpnij
Felicki Stanisław (1892-1940)

Urodził się 7 kwietnia 1892 r. w Koźminku pow. Kalisz. Syn Stanisława, ziemianina, i Marceli z Kujawskich. Początkowo uczył się w domu, następnie w gimnazjum w Warszawie, po którego ukończeniu

UdostĘpnij
Fuksiewicz Michał (1890-1940)

Urodził się 14 lipca 1890 r. w Borkowicach. Syn Józefa i Stefanii z Płużańskich. Ukończył szkołę handlową w Radomiu (1909 r.), absolwent Politechniki Lwowskiej (1914 r.). W czasie I wojny

UdostĘpnij
Grabarczyk Kazimierz (1906-1940)

Urodził się 27 sierpnia 1906 r. w Mińsku Mazowieckim. Syn Pawła i Leokadii. Ukończył Państwową Szkołę Handlową w Warszawie (1925 r.). Odbył służbę wojskową w Baonie Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty

UdostĘpnij
Grabowski Tadeusz (1886-1940)

Urodził się 17 maja 1886 r. w Nowej Wsi (obecnie część Krakowa). Syn Władysława i Julii z Wrońskich. Ukończył Wyższą Szkołę Przemysłową w Krakowie oraz Wydział Architektoniczny Politechniki Lwowskiej, uzyskując

UdostĘpnij
Grocholski Władysław Maria (1915-1940)

Urodził się 18 kwietnia 1915 r. w Pietniczanach na Podolu. Syn Zdzisława i Marii z Sołtanów. Ukończył gimnazjum w Warszawie (1934 r.). Wstąpił wówczas do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu.

UdostĘpnij
Grodzicki Artur Stanisław (1889-1940)

Urodził się 18 grudnia 1889 r. w Wólce koło Nowego Miasta. Syn Stanisława i Stanisławy z Zalewskich. Po 1918 r. w Wojsku Polskim. W 1920 r. jako dowódca szwadronu 7

UdostĘpnij