O Muzeum

Muzeum powstało w 2005 r., zlokalizowane w budynku hrabiny Łubieńskiej oraz MZM Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Założone na podstawie uchwały Rady Miasta. W zbiorach Muzeum znajdują się kolekcje poświęcone historii miasta i rejonu oraz 7 Pułku Ułanów Lubelskich, pamiątki fotograficzne, dokumenty, kolekcja ikonograficzna, mapy. Ekspozycje stałe prezentują: dzieje miasta i dzieje pułkowe w malarstwie i grafice artystów mińskich oraz dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Muzeum organizuje wystawy czasowe, wydaje publikacje, prowadzi działalność edukacyjną, lekcje muzealne i spotkania poświęcone historii, koncerty, współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Towarzystwem Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich i Bractwem Rycerskim Ziemi Mińskiej.

Willa Hrabiny Łubieńskiej

Jeden z najpiękniejszych obiektów architektonicznych znajdujący się w Mińsku Mazowieckim Willa hrabiny Łubieńskiej. Obiekt pochodzi z końca lat 33 XX w. Teren na którym zlokalizowano pałac wchodził w skąd dóbr mińskich. Okolice te do XX w. nie były tak licznie zabudowane, wręcz przeciwnie. Więcej budynków pojawia się dopiero w okresie międzywojennym Na skutek podziału dóbr ziemskich Mińsk, została wydzielona nowa nieruchomość pod nazwą hipoteczną „Dobra Mińsk A”, której współwłaścicielem została Pelagia, Józefa, Gabriela Maria z Dernałowiczów hrabina Łubieńska znana bardziej z pierwszego imienia.  Do niej też należała nieruchomość Ogród Miasto Mińsk, która po parcelacji została przyłączona do miasta i dziś tworzy dzielnicę Nowe Miasto.

Willa Doktora Huberta

Jan Hubert (1862 – 1944) – doktor nauk medycznych  był lekarzem zakładowym w Fabryce Rudzkiego, po II wojnie światowej znanej jako Fabryka Urządzeń Dźwigowych. Według Tadeusza Chróścielewskiego (1920-2005) poety i prozaika, piewcy ziemi mińskiej – J. Hubert był pierwowzorem doktora Tomasza Judyma z powieści Stefana Żeromskiego. Autor „Ludzi bezdomnych” był spokrewniony z żoną lekarza. Obaj spotykali się towarzysko. J. Hubert poza pracą zawodową był aktywnym działaczem społecznym, jednym z twórców gimnazjum męskiego, założonego w Mińsku Mazowieckim w 1916 r. Pełnił też funkcję zastępcy prezesa Kuratorium Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1938 r. Przyczynił się do budowy murowanego gmachu liceum ogólnokształcącego przy ul. Pięknej (ówczesnej ul. Konstytucji 23 kwietnia).W okresie II wojny światowej w willi odbywały się zebrania konspiracyjne i odprawy komendanta obwodu „Mewa-Jamnik Kamień” AK por. Ludwika Wolańskiego „Lubicza”. 17 Lutego 1944 r. W czasie „wielkiej wsypy” Jan  Hubert został aresztowany przez Niemców. Zginął na Pawiaku w Warszawie w kwietniu 1944 r. Po wojnie żona Anna Hubert (1870-1955) w 1948 r. przekazała obiekt i całą nieruchomość na cele charytatywne. Do lat 80. XX w. mieścił się tu oddział Polskiego Czerwonego Krzyża a w części piętrowej mieszkania kwaterunkowe. Po skomunalizowaniu obiektu i gruntownym remoncie, od lutego 2001 r. stał się siedzibą Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich, które od 2005 r. stało się oddziałem Muzeum Ziemi Mińskiej. Na terenie posesji znajdował się budynek drewniany (nie zachował się), w którym Anna Hubert prowadziła społecznie czytelnię i wypożyczalnię książek Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Obiekt otaczał ogród, który po drugiej wojnie światowej uległ dewastacji. Dzięki uchwale Rady Miasta z dnia 26.02.2007 r. przeprowadzono kapitalny remont willi i uporządkowano jej otoczenie. Obecnie w budynku ma swoją siedzibę Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Pocztówka okolicznościowa wydana przez Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim z okazji otwarcia sali im. Anny i Jana Hubertów w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim w dniu 29.09.2017 r.

Anna i Jan Hubert
Anna i Jan Hubert