Projekt 600 – impresje malarskie

„Projekt 600 – impresje malarskie”  to wystawa podsumowująca projekt artystyczny zorganizowany przez Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, z okazji 600-lecia nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki. Wernisaż miał miejsce w MBP w Mińsku Maz. 9 czerwca o godzinie 16.30.

W wystawie udział wzięli:
Beata Antończak, Tomasz Awdziejczyk, Hanna Babilońska, Jadwiga Bajorek, Marek Chabrowski, Weronika Chłopik, Mirosław Chyliński, Anna Gibała, Małgorzata Kłoszewska, Anna Kurdej, Beata Mironiuk-Gąsior, Kinga Nowicka, Roman Ruśplo, Tomasz Sadlej, Bartłomiej Szczepankowski, Joanna Skwiecińska, Andrzej Sołtysiuk, Krzysztof Sokolovski, Barbara Stańczuk, Iwona Tomusiak, Tomasz Nowak, Michał Eryk Rogala, Paulina Rogalska, Krzysztof Rusiecki, Paweł Wąsowski, Paweł Wocial, Sylwia Zabłocka.

Do projektu zostali zaproszeni twórcy artyści plastycy jak i amatorzy i pasjonaci związani z Mińskiem Mazowieckim, którzy stanęli przed wyzwaniem zobrazowania odczuć, myśli i emocji związanych z Jubileuszem Miasta. Kilkadziesiąt prac prezentowanych na rocznicowej wystawie podsumowuje realizację projektu w 2020 roku.

Główną ideą projektu było podkreślenie znaczenia i roli środowiska twórczego i twórcy jako jednostki.

Projekt miał również na celu powiększenie zbiorów muzealnych o dzieła jubileuszowe i do tego celu została powołana niezależna komisja, która oceniła ich wartość artystyczną i rynkową.
W skład komisji weszły: Kaja Kant, Kamila Tuszyńska, Iwona Pleskot.

Na wystawie znajdują się prace realistyczne, malarstwo abstrakcyjne, impresje w których odbija się różnorodność fascynacji ich twórców. Tworzą one malarską ekspozycję ilustrującą Miasto wyobraźnią jej twórców.

Partnerem wystawy jest Miejska Biblioteka Publiczna, w której wystawa została wyeksponowana.
Aranżację wykonała Beata Sajewska, kurator wystawy, pracownik MZM.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Projekcie ukazując jak istotną rolę  odgrywa środowisko artystyczne w naszym mieście.

Wystawa trwa od: 9.06 do 9.09.2021, czynna w godzinach pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

Projekt-600-impresje-malarskieProjekt 600 - impresje malarskie