RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym, oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji, a także ochronę Państwa danych osobowych, Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, informuje że:

 • w związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów, Pracowników, Współpracowników, Wykonawców lub Partnerów i ich pracowników w jednym lub większej liczbie celów, które określamy poniżej;
 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne.
 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;
 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługujących na mocy przepisów RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytasz na naszej stronie internetowej.
 • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • umieszczając informację na stronie www.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Oznacza to, że w każdej sytuacji, gdy zbieramy od Państwa dane osobowe, musimy przekazać Wam szereg informacji, a między innymi:

 • kto jest Administratorem tych danych – innymi słowy: kto decyduje o tym po co i w jaki sposób dane będzie przetwarzać;
 • kto jest Inspektorem Ochrony Danych – wyznaczoną przez nas osobą, z którą możecie kontaktować się w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez MDK Waszych danych;
 • jaki jest cel zbierania Waszych danych;
 • podstawa prawna;
 • czas przetwarzania – innymi słowy: jeśli mamy możliwość określenia, informujemy Państwa jak długo będziemy Wasze dane przechowywać;
 • komu możemy Wasze dane przekazywać;
 • czy mamy zamiar przekazywać je do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany;
 • oraz co zrobić, gdy stwierdzicie Państwo, że mogło dojść do naruszeń.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo znaleźć obowiązek informacyjny Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim względem:

 • klientów Muzeum (bilety, lekcje, wydarzenia)  – tutaj
 • darczyńców, sprzedawców i kupców muzealiów  – tutaj
 • naszych dostawców, wykonawców i ich pracowników – tutaj
 • osób znajdujących się na terenie monitorowanym przez Muzeum – tutaj
 • kandydatów do pracy – tutaj
 • podmiotów uczestniczących w prowadzonych postępowaniach ofertowych – tutaj
 • nadawców korespondencji elektronicznej – tutaj
 • użytkowników Fanpage’a na Facebooku – tutaj

Oraz informacje:

 • o powołaniu Inspektora Ochrony Danych – tutaj
 • o prawach osób fizycznych – tutaj
 • o plikach cookie – tutaj
 • polityka prywatności – tutaj