Hopensztadt Szymon  (1899-1940)

Urodził się 20 września 1899 r. w Łosicach. Syn Eljasza i Tauby z Minców. Ukończył gimnazjum Kowalskiego w Warszawie (1917 r.). Następnie studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim i w 1924

UdostĘpnij
Janiszewski Tomasz Władysław (1895-1940)

Urodził się 25 grudnia 1895 r. w Kałuszynie. Syn Szymona i Wiktorii z Noińskich. W 1915 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Siennicy. Następnie pracował zawodowo jako nauczyciel szkół powszechnych na

UdostĘpnij
Jarzębski Aleksander (1900-1940)

Urodził się 8 grudnia 1900 r. w Cegłowie. Syn Stanisława i Klementyny z Kuryłków. Brał udział w wojnie z bolszewikami w 1920 r. W niepodległej Polsce w Policji Państwowej. Przez

UdostĘpnij
Jaworski Romuald (1897-1940)

Urodził się 25 stycznia 1897 r. w Różanie pow. Maków Mazowiecki. Syn Stanisława i Walentyny z Nowickich. W czasie I wojny światowej w formacjach polskich na wschodzie. Po 1918 r.

UdostĘpnij
Kapuśniak Franciszek (1910-1940)

Urodził się 10 lipca 1910 r. w Dobrakowie pow. Olkusz. Syn Jakuba i Agaty z Witkaniczów.  Ukończył seminarium nauczycielskie w Siennicy. Następnie odbył służbę wojskową w Baonie Podchorążych Rezerwy Piechoty

UdostĘpnij
Kasperski Stanisław (1883-1940)

Urodził się 14 kwietnia 1883 r. w Warszawie. Syn Jana, felczera, i Anieli z Szulców. Kształcił się w Warszawie. Uczestnik strajku szkolnego (1905 r.), w związku z czym został relegowany

UdostĘpnij
Kawka Józef Jan (1910-1940)

Urodził się 8 lutego 1910 r. w Dzielniku koło Siennicy. Syn Andrzeja i Franciszki z Sontorków. Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Siennicy, a następnie (w latach 1930-1932) w Państwowym

UdostĘpnij
Kazimierski Leon (1909-1940)

Urodził się 25 lipca 1909 r. w kolonii Starogród koło Siennicy. Syn Bolesława i Zofii z Sobkowiczów. Ukończył Wydział Drogowo-Budowlany Państwowej Średniej Szkoły Technicznej Kolejowej w Warszawie (1930 r.).  Ukończył

UdostĘpnij
Król Stanisław (1900-1940)

Urodził się w 1900 r. Syn Michała. W niepodległej Polsce w Policji Państwowej. W stopniu posterunkowego służył w Warszawie. Później mieszkał w Mińsku Mazowieckim. Po kampanii 1939 r. znalazł się

UdostĘpnij
Królak Wacław (1897-1940)

Urodził się 1 stycznia 1897 r. w Łaziskach. Syn Jana i Zofii. Uczestnik wojny z bolszewikami w 1920 r. Służył w 3 szwadronie 1 pułku ułanów. Po wojnie w rezerwie.

UdostĘpnij
Kulesza Albin Jerzy (1893-1940)

Urodził się 22 sierpnia 1893 r. we wsi Wólka-Konstancja koło Stanisławowa. Syn Józefa i Łucji ze Szmidtów. W czasie I wojny światowej służył m.in. w II Korpusie Polskim. Uczestniczył w

UdostĘpnij
Kusiński Bolesław (1891-1940)

Urodził się 3 października 1891 r. w Radomsku. Syn Antoniego i Franciszki z Olszewskich. W czasie I wojny światowej od maja 1915 r. w Legionach Polskich. Służył w 4 pułku

UdostĘpnij
Łojek Józef (1912-1940)

Urodził się 1 marca 1912 r. w Jakubowie pow. Mińsk Mazowiecki. Syn Józefa i Julianny z Chłopików. W latach 1930-1934 kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Leśnej Podlaskiej. Uzyskał

UdostĘpnij
Łojek Leopold (1897-1940)

Urodził się 31 stycznia 1897 r. we wsi Tuł  koło Wołomina. Syn Adama i Franciszki z Balów. W 1915 r. ukończył IV gimnazjum w Warszawie, po czym od 1916 r.

UdostĘpnij
Meisner Ludwik Stefan (1899-1940)

Urodził się 31 maja 1899 r. w Mińsku Mazowieckim. Syn Karola i Marii z Urbańskich. W latach 1909-1914 kształcił się w gimnazjum w Warszawie, a następnie w Rostowie nad Donem.

UdostĘpnij
Mentrak Bolesław (1900-1940)

Urodził się 23 sierpnia 1900 r. w Radachówce koło Kołbieli. Syn Władysława i Jadwigi. Ukończył Szkołę Przemysłowo-Techniczną w Warszawie (1918). Po 1918 r. w Wojsku Polskim. W latach 1920-1921 w

UdostĘpnij
Mućko Jan (1892-1940)

Urodził się 27 stycznia 1892 r. w Wilnie. Syn Walentego i Marii z Millerów. W 1909 r. ukończył II gimnazjum w Wilnie. Studiował farmację na uniwersytecie w Kijowie i tam

UdostĘpnij
Niedek Franciszek (1901-1940)

Urodził się 23 listopada 1901 r. w Strachominie koło Latowicza. Syn Piotra i Weroniki z Pielsów. Ukończył Politechnikę Warszawską (1928 r.), uzyskując dyplom inżyniera geodety. W1929 r. był elewem w

UdostĘpnij
Olbrysz Feliks (1891-1940)

Urodził się 14 maja 1891 r. w Kosewie. Syn Jana, rolnika, i Agnieszki z Sołtysiaków. Brał udział w strajku szkolnym (1905 r.). Ukończył seminarium nauczycielskie w Siennicy, po czym od

UdostĘpnij
Oleksiak Roman (1897-1940)

Urodził się 30 lipca 1897 r. w Miłosnej (obecnie część Sulejówka). Syn Jana i Pauliny. W niepodległej Polsce w Policji Państwowej. Uzyskał stopień st. posterunkowego. Służył na posterunku w Niżniowie

UdostĘpnij